Çağatay DERNEK

Mesleki hayatımdan blog içerikler ile farklı alanlarda hizmetler barındırmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı

İl dışı yer değiştirmeler öncesi en çok sorulan sorular

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirmeler öncesi akıllarına takılan ve en çok cevabını aradıkları soruları cevaplarıyla beraber derleyerek paylaşıyoruz.

Not: Aklınıza takılan hizmet bölgesi, hizmet alanı ve hizmet puanı ile ilgili sorularınız için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

İL İÇİ YADA İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMELERDE HİZMET PUANI EŞİTLİĞİ HALİNDE HANGİ ÖĞRETMENE ÖNCELİK VERİLİR?

2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “G. Atamalar” başlıklı bölümü 2. maddesindeki; “2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.”açıklamalarına,

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “G. Atamalar” başlıklı bölümü 2. maddesindeki; “2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kuramlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.” açıklamalarına göre;hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN AYNI ATAMA DÖNEMİNDE İL İÇİ VEYA İL DIŞI MAZERETE BAĞLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar” başlıklı bölümü 1. maddesi (a) fıkrasındaki; “1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.” açıklamalarına göre; il içinde yer değiştiren öğretmen aynı atama döneminde yer değiştirmeden sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldığı ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamaz. Fakat bulunduğu ilin başka ilçesine mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Bu soruyla alakalı iller arasında uygulama birliği bulunmamaktadır örneğin yer değiştirmeden sonra oluşan mazeret durumlarına öğretmenin eş durumu özründe nikah tarihi, yer değiştirmeden sonra olanlar veya önce olanların bu eş durumu özrünü bazı iller kabul etmekte iken bazı iller kabul etmemektedir. Aynı sorun sağlık özründeki sağlık raporlarının tarihleri içinde geçerlidir.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN AYNI ATAMA DÖNEMİNDE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar” başlıklı bölümü 1. maddesi (b) fıkrasındaki; “1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” açıklamalarına,

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 12. maddesindeki; “12. 2020 il içi isteğe bağlı yer değişikliği döneminde atama işlemi gerçekleşen öğretmenler bu duyuru kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.” açıklamalarına göre; il içinde yer değiştiren öğretmen aynı atama döneminde il dışı yer değiştirmeye başvuramaz. Fakat başka bir il’e il içi yer değiştirmesinden sonra oluşan mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Bu soruyla alakalı iller arasında uygulama birliği bulunmamaktadır örneğin yer değiştirmeden sonra oluşan mazeret durumlarına öğretmenin eş durumu özründe nikah tarihi, yer değiştirmeden sonra olanlar veya önce olanların bu eş durumu özrünü bazı iller kabul etmekte iken bazı iller kabul etmemektedir. Aynı sorun sağlık özründeki sağlık raporlarının tarihleri içinde geçerlidir.

PEKİ, O ZAMAN, İL İÇİ YER DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN NE ZAMAN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 52. maddesi 1.fıkrasındaki; “(1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.” hükümlerine göre; 30 Eylül tarihi itibariyle bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

İL İÇİ YADA İL DIŞI YER DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNİ İPTAL ETTİRME HAKLARI VAR MIDIR?

2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar” başlıklı bölümü 3. maddesindeki; “3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kuramlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.” açıklamalarına,

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 13. maddesindeki; “13. İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” açıklamalarına göre; hem il içi hem de il dışı yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Sadece yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecek fakat okulunda boş norm kadro yoksa norm kadro fazlası öğretmen olacaklardır.

ZORUNLU HİZMETİNİN BİTMESİNE 6 AY KALAN ÖĞRETMENLER TÜM HİZMET ALANLARINDAKİ EĞİTİM KURUMLARINI TERCİH EDEBİLİRLER Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar” başlıklı 44. maddesi 2. fıkrasındaki; “(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.” hükümlerine göre 30 Eylülden sonra yada bu yıla mahsus yer değiştirme duyurusuyla uygulanan 31 Aralıktan sonraki bir tarihte zorunlu hizmetinin bitmesine 6 ay kalan öğretmenler tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebilirler mi?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “B. Başvuru” başlıklı bölümü 5.2 maddesindeki; “5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları açılacaktır.” açıklamalarına göre; 30 Eylülden sonra yada bu yıla mahsus yer değiştirme duyurusuyla uygulanan 31 Aralıktan sonraki bir tarihte zorunlu hizmetinin bitmesine 6 ay kalan öğretmenler, sadece zorunlu hizmet öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki okul ve kurumlarını tercih edebileceklerdir.

Fakat, 2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “B. Başvuru” başlıklı bölümü 5.1 maddesindeki; “5.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerin tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları açılacaktır.” açıklamalarına göre; 30 Eylül yada bu yıla mahsus yer değiştirme duyurusuyla uygulanan 31 Aralık tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayacak olan öğretmenlerin tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları açılacaktır.

ZORUNLU HİZMETİ ERTELENEN ÖĞRETMENLER TÜM HİZMET ALANLARINDAKİ EĞİTİM KURUMLARINI TERCİH EDEBİLİRLER Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “B. Başvuru” başlıklı bölümü 5.3 maddesindeki; “5.3. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlara, görev yaptıkları il ve diğer illerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları açılacaktır.” açıklamalarına göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olan öğretmenler, sadece zorunlu hizmet öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki okul ve kurumlarını tercih edebileceklerdir.

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERDEN BİRİSİNİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEZ İSE ATAMASI İL DIŞINA GERÇEKLEŞEN EŞ, İLİŞİĞİNİ KESMEYİP EŞİNİN ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ SONUÇLANINCAYA KADAR İLİŞİK KESMEYEBİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 2. maddesindeki; “2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” açıklamalarına göre; her ikisi de öğretmen olan eşlerden birisinin il dışı yer değiştirme işlemi gerçekleşmez ise ataması il dışına gerçekleşen eş, ilişiğini kesmeyip eşinin özür durumu yer değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesmeyebilir.

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERDEN BİRİSİNİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME VE ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE ATAMASI GERÇEKLEŞMEZ İSE ATAMASI İL DIŞINA YAPILAN EŞ ATAMASINI İPTAL ETTİREBİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 2. maddesindeki; “2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” açıklamalarına göre; her ikisi de öğretmen olan eşlerden birisinin il dışı yer değiştirme ve özür durumu yer değiştirme işlemlerinde ataması gerçekleşmez ise ataması il dışına yapılan eş atamasını iptal edilebilecek fakat okulunda boş norm kadro yoksa norm kadro fazlası öğretmen olacaklardır.

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERDEN FARKLI İLLERE ATANAN EŞİN BİRİSİ İL DIŞINA YAPILAN ATAMASINI İPTAL ETTİREBİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 4. maddesindeki; “4. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.”açıklamalarına göre; her ikisi de öğretmen olan eşlerden farklı illere atanan eşin birisi il dışına yapılan atamasını iptal ettirebilir.

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERDEN FARKLI İLLERE ATANAN EŞİN BİRİSİ İL DIŞINA YAPILAN ATAMASINI İPTAL ETTİREREK ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE İL DIŞI YER DEĞİŞTİREN EŞİNİN YANINA YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNABİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 4. maddesindeki; “4. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.” açıklamalarına göre; Her ikisi de öğretmen olan eşlerden farklı illere atanan eşin birisi il dışına yapılan atamasını iptal ettirerek özür durumu yer değiştirmelerinde il dışı yer değiştiren eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERDEN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE AYNI İLİN FARKLI İLÇELERİNE ATANAN EŞLER ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE EŞİNİN YANINA YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNABİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 4. maddesindeki; “4. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.” açıklamalarına göre; her ikisi de öğretmen olan eşlerden il dışı yer değiştirme işlemlerinde aynı ilin farklı ilçelerine atanan eşler özür durumu yer değiştirmelerinde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERDEN İLLER ARASINDA İSTEĞE BAĞLI ATAMASI YAPILAN EŞ, AYNI ATAMA DÖNEMİNDE AYRILDIĞI İL’E AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 5. maddesindeki; “5. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.” açıklamalarına göre; her ikisi de öğretmen olan eşlerden iller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

EŞİ ÖĞRETMEN OLMAYAN VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN AYNI ATAMA DÖNEMİNDE İL İÇİ VEYA İL DIŞI MAZERETE BAĞLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun “F. Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bölümü 6. maddesindeki; “6. İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaklardır.” açıklamalarına göre; eşi öğretmen olmayan ve il dışı yer değiştiren öğretmen aynı atama döneminde il içi veya il dışı mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Fakat aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamaz.

Bu soruyla alakalı iller arasında uygulama birliği bulunmamaktadır örneğin yer değiştirmeden sonra oluşan mazeret durumlarına öğretmenin eş durumu özründe nikah tarihi, yer değiştirmeden sonra olanlar veya önce olanların bu eş durumu özrünü bazı iller kabul etmekte iken bazı iller kabul etmemektedir. Aynı sorun sağlık özründeki sağlık raporlarının tarihleri içinde geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

invest island