Çağatay DERNEK

Mesleki hayatımdan blog içerikler ile farklı alanlarda hizmetler barındırmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Mal Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Mal Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Devlet memuru olarak herhangi bir kuruma atanan kişilerin memurluğa başlamadan önce mal bildirim formunu doldurmaları istenir. Ancak daha önce hiç mal bildiriminde bulunmamış olanlar bu formun doldurulmasında bazı sıkıntılar yaşarlar. Bu yazımızda ilk defa memuriyete atananların ve memur olarak atandıktan sonra gerekli mevzuat hükümlerine göre  mal bildirimi vermek zorunda olan memurların mal bildirim  formunu nasıl dolduracaklarına ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

“Sayfanın en sonundan öğretmenler için hazırlanan örnek bir mal bildirim formunu da indirebilirsiniz.”

Mal bildirim formlarında 8 bölüm bulunmaktadır. Her bir bölümde farklı mallara ilişkin kısımlar bulunmaktadır. İlgili bölümlerde sayılan mallara sahip olan memurlar ilgili bölümleri dolduracak ilgili bölümlere ilişkin herhangi bir malvarlığı olmayanlar ilgili kısmı boş bırakacaklardır.

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar, 3628 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, mal bildirimin verileceği merciler ise mezkur Kanunun 8 inci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Kimlerin hangi makam veya merciiye mal bildirimi verecekleri ilgili mevzuatta başlıklar halinde sayılmıştır. Burada fazla ayrıntıya girmeden 657 sayılı Kanunda belirtilen istihdam türlerinden işçiler hariç olmak üzere memur, sözleşmeli personel(öğretmen vs) ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin özlük işleri ile ilgili birime belirlenen zamanlarda mal bildirimlerini vermeleri gerektiğini bilmemiz yeterli olacaktır.

Memurların ilk mal bildirimini verdikten sonra mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması halinde Ek mal bildirimi vermeleri gerekmektedir. Memurlar  kendileri, eşleri ve velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Mal Bildirim Formunda Kimlik Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 1)

Mal bildirimi formunda mal bildiriminde bulunan memurun yakınlarının bilgilerinin doldurulması istenmektedir. İlgili kısıma memur varsa eşinin ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bilgileri dolduracaktır. Eşi olan memurun eşinin çalışıp çalışmadığı burada önemli olmayıp eş bilgileri her şartta yazılacaktır. Ancak çocuklara ilişkin kısımda velayet altında olan yani memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Çocuğun velayeti 18 yaşının sona ermesi ile sona erer. Velayeti sona ermiş çocuklara ilişkin bilgilere burada yer verilmeyecek ve bu çocuklara ilişkin malların bildirimi yapılmayacaktır. Eşlerin her ikisinin de mal bildiriminde bulunması gereken kişiler olmaları halinde, her eş ayrı ayrı mal bildiriminde bulunur.

Mal Bildirim Formunda Taşınmaz Mal Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 2)

Memurun kendisine ait olan ve 1. Bölümde isimlerini bildirdiği yakınlarına ait olan taşınmaz mallara ilişkin bilgileri bu kısma yazacaktır. Taşınmazın değeri kısmına tapu kayıtlarında yer alan edinilme değeri yazılacak, cinsi kısmına tapu kayıtlarına göre arsa, bina, tarla v.b olarak hangi şekilde kayıtlı ise ona göre kayıt yazılacaktır. Taşınmaz hisseli değil ise hisse kısmına tam yazılacak hisseli ise tapu kaydında yer alan hisse oranı yazılacaktır.( 1/2,3/4 v.b)

Taşınmaz yeni alınmış ise Edinilme tarihi kısmına taşınmazın tapuya göre alındığı tarih yazılacaktır. Aynı kısımda yer alan satış tarihi ise taşınmazın satılması halinde verilen bildirimler için geçerlidir. En son kısımda ise taşınmazın sahibi kim ise onun tc nosu yazılacaktır. Taşınmaz Mallara ilişkin bildirimlerde taşınmazın değerinin bir önemi yoktur. Genel beyan dönemlerinde taşınmazın değeri ne olursa olsun beyan edilmek zorundadır. Genel beyandan anlaşılması gereken 0 ve 5 ile biten senelerde verilen ve memuriyete girişte verilen beyandır.

Ancak genel beyandan sonra ek mal bildirimi verilmesi gereken durumlarda Mal varlığındaki “önemli değişiklik”,olması gerekmektedir.

Önemli değişiklik ise memurun aldığı net aylığın 5 katını aşan tutardır.

Ek mal bildiriminde taşınmaz veya taşınır mal fark etmeksizin net aylık tutarının beş katından az tutardaki mal edinimlerinin beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; taşınmazlar için genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın beyan zorunluluğu varken ek mal beyanında bu zorunluluğun bulunmadığıdır.

Mal Bildirim Formunda Kooperatif Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 3)

Kooperatif Bilgileri kısmının doldurulmasında da 2. bölümde anlatılan açıklamalar geçerlidir. Yapı kooperatif üyeliklerinde genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın bildirim yapılacaktır. Ancak ilgili hissenin satılması nedeniyle ek mal bildirimi verilecekse hissenin değerinin memurun maaşının 5 katını aşıp aşmadığına bakılacaktır. 5 katını aşmıyor ise bildirim yapılmayacak bir daha ki genel beyanda satış işlemi gösterilecektir.

Mal Bildirim Formunda Taşınır Mal Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 4)

Bu bölümde taşıt bilgileri kısmına kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır. Diğer taşınır mallar kısmına ise Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs yazılacaktır.

Mal Bildirim Formunda Banka ve Menkul Değerlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 5)

Yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para ve menkul değerler bu bölümde yazılacaktır.

Mal Bildirim Formunda Altın ve Mücevherata Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 6)

İlgili bölümde cinsleri kısmana altın, külçe altın, altın ziynet eşyası ile her çeşit mücevherat çeşitleri (Reşat, beşibiyerde, cumhuriyet beşibiyerde, yüzlük altın, lira çeyreği, küpe, altın bilezik, elmas, elmas iğne, pırlanta küpe gibi) cinsleri yazılır.

Mal Bildirim Formunda Borç ve Alacaklara Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 7)

Memurun kişi ve kurumlara bankalara olan borçları ile kişilerin kişi ve kurumlardan olan alacakları bu bölümde yazılacaktır.

Mal Bildirim Formunda Haklar ve Beyanı Gerekli Görülen Diğer Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 8)

Menkul mallara ait ihtira beratı,alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

Mal Bildirim Formunda Edinilen Malların Kaynağına İlişkin Açıklamalar Kısmının Doldurulması (Bölüm 9)

Edinilen malların kaynağına ilişkin açıklama yazılacaktır.

Öğretmenler için hazırlanan örnek bir mal bildirim formunu indirmek için buraya tıklayınız.

Elimizden geldiğince açık bir şekilde anlatmaya çalıştık. Aklınıza takılan konular için yorum kısmına yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

invest island